OKRÚHLE

obec

Základné informácie o obci

Okres: Svidník

Mikroregión: Radomsko-Makovický

Prvá písomná zmienka: 1414

Nadmorská výška: 220 m.n.m.

Počet obyvateľov: 650

Výmera katastra: 1469 ha

Časti obce: Šapinec
Obec Okrúhle sa nachádza v Nízkych Beskydách. Je sídlom Radomsko- makovického mikroregiónu. Ide o jednu z najväčších obci v okolí, ktorá existovala už v 11.storočí. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1394. Dnes je jej súčasťou aj obec Šapinec, ktorá vznikla v 16. storočí, a dnes má prevažne chalupársky charakter. 

V Okrúhlom sa nachádza rímskokatolícky kostol Sv. Martina. Postavený bol v roku 1902 na mieste pôvodného svätostánku. V obci Šapinec nájdete pamiatkovo chránený gréckokatolícky Kostol Sv. Kozmu a Damiana. Miestnym obyvateľom aj obyvateľom okolitých obcí slúži základná škola, materská škola, matrika, pošta a zdravotné stredisko. Je tu kultúrny dom, dom smútku a športový areál. V Okrúhlom sa zachovalo niekoľko pôvodných rodinných domov a hospodárskych stavieb. K najvzácnejším patrí stará sýpka. V katastri funguje poľnohospodárske družstvo a píla. Obec je rodiskom Michala Bosáka, amerického bankára a organizátora slovenského kultúrneho života v USA.